Απαιτήσεις – Ανάγκες • Φασολάκι

Απαιτήσεις – Ανάγκες • Φασολάκι

Έδαφος : Ελαφρό αμμοπηλώδες έδαφος, πλούσιο σε οργανική ουσία με Ρh 5,5 ως 6,5. Οι σπόροι βλαστάνουν σε θερμοκρασία 20-30 º C και όχι κάτω από 14-15 º C. Στην περίοδο ανάπτυξης η θερμοκρασία μέσα στο θερμοκήπιο θα πρέπει να κυμαίνεται την ημέρα από 18-25 º C και την νύχτα 15-18 º C και γενικά να μην πέσει κάτω από 12-13 º C.

Εγκατάσταση Φυτείας : Σπέρνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των παραγωγών. Συνήθως η σπορά γίνεται από Μάρτιο ως και Ιούνιο με αποστάσεις φύτευσης 50 x 120 σε μονή γραμμή ή 50 x 50 x 120 για διπλές γραμμές καλλιέργειας.

Εχθροί – Ασθένειες.

Εχθροί : Τετράνυχος, Λυριόμυζα, Αφίδες κ.τ.λ. Καταπολέμηση γίνεται ανάλογα την φύση του εχθρού και την επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος (ακαρεοκτόνα για τετράνυχο και διάφορα άλλα).

Ασθένειες : Βοτρύτης, Ωίδιο, Σκωρίαση κ.τ.λ. και εδώ ισχύει το ίδιο. Για βοτρύτη χρησιμοποιούμε Αντρακολ, για Ωίδιο Θείο και γενικά διάφορα σκευάσματα.