Απαιτήσεις – Ανάγκες • Αγγούρι

Απαιτήσεις – Ανάγκες • Αγγούρι

Έδαφος: Είναι καλλιεργήσιμο σε όλους τους τύπους εδάφους. Για πρώιμη όμως καλλιέργεια χρειάζεται μέσης σύστασης έδαφος, γόνιμο και καλά στραγκιζόμενο, με Ph5,5-6,8. είναι φυτό ευαίσθητο σε χαμηλές θερμοκρασίες και θέλει την ημέρα  24 – 26 º Cκαι την νύχτα 18-20 º C. Γενικά η θερμοκρασία δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 12 º Cδιότι προκαλούνται σοβαρές ζημιές στα φυτά. Επίσης η υγρασία δεν πρέπει να ξεπεράσει το 80 % διότι τότε έχουμε έξαρση στην ανάπτυξη των διαφόρων ασθενειών.  

Εγκατάσταση Φυτείας: Για βασική λίπανση χρειαζόμαστε 6-8 κυβικά κοπριάς στο στρέμμα, 100 κιλά 0-20-0 και 60-80 κιλά 0-0-52 στο στρέμμα. Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 50×100 cmσε μονές γραμμές και 50-60×50-80×100-150 cmσε διπλές γραμμές. Όσον αφορά το σύστημα κλαδέματος συνήθως αυτό που εφαρμόζεται είναι το μονοστέλεχο σύστημα. Συγκεκριμένα μια τεχνική που εφαρμόζουμε είναι : Μέχρι τους 60-70 πόντους αφαιρούμε όλους τους πλάγιους βλαστούς και τα άνθη. Μετά κλαδεύουμε όλους τους πλάγιους στα δύο φύλλα μέχρι να φτάσει η κορυφή στο οριζόντιο σύρμα. Τότε κορυφολογούμε τον βλαστό και επιτρέπουμε την έκπτυξη δύο κληματίδων που αναπτύσσονται προς τα κάτω. Εν συνεχεία κορυφολογούμε τους πλάγιους αυτών των δύο κληματίδων στο ένα φύλλο και κρατάμε όλους τους καρπούς. Γενικά σε κάθε περιοχή υπάρχει διαφορετικό σύστημα και ακολουθείται ανάλογα αυτό που επιλέγει ο παραγωγός.

Εχθροί – Ασθένειες

Εχθροί : Τετράνυχος, Θρίπας, Αφίδες, Βρωμούσα. Η καταπολέμηση γίνεται με διάφορα σκευάσματα ανάλογα τον εχθρό που έχουμε στην καλλιέργεια μας.

Ασθένειες: Βοτρύτης, Αδρομυκώσεις, Αλτερνάρια, Ωίδιο, Ψευδοπερενόσπορος κτλ.. Για καταπολέμηση των παραπάνω ασθενειών υπάρχουν διάφορα σκευάσματα. Ανάλογα με την περίσταση την πάρουμε και το ανάλογο σκεύασμα.